Pictogrammen wijzen mensen met dementie de weg 

Een route met pictogrammen die mensen met beginnende dementie een veilige weg wijst naar de supermarkt en terug naar het inloopcentrum. In Amsterdam-Zuid is het effect hiervan voldoende aangetoond en inloophuis Odense krijgt nu een definitieve route, waarbij de pictogrammen van winkelwagens en het logo van het zorgcentrum zijn ingebakken in speciale tegels. Buurtbewoners zijn enthousiast over hun ‘dementievriendelijke wijk’.

Pictogrammen wijzen de weg

Inloopcentrum voor beginnende dementie het Odensehuis in Amsterdam-Zuid maakt al lange tijd gebruik van pictogrammen voor mensen met beginnende dementie. Eén van de bestuursleden van het centrum leek het een goed plan de pictogrammen ook in de buurt te gaan gebruiken. Samen met de mensen van het Odensehuis stelde hij de pictogrammen vast: een boodschappenkar voor de route naar de supermarkt en een logo van het inloophuis voor de weg terug. 

Onderzoek
In april 2017 ging het Odensehuis van start met een experiment, gefinancierd door het stadsdeel. Met hulp van sociale ondernemers uit de buurt werden de pictogrammen met verf op de stoep gespoten. Josi Klomp, masterstudent Human Movement Sciences aan de VU, onderzocht vervolgens de route. Haar conclusies: dankzij de pictogrammen vindt de doelgroep makkelijker hun weg naar de winkel en terug naar huis. Daarnaast stimuleert het hen om naar buiten te gaan.

Dementievriendelijke wijk
Interessant neveneffect van het onderzoek: wijkbewoners blijken erg gecharmeerd van het initiatief. “Toen de pictogrammen tijdelijk werden weggehaald tijdens het onderzoek, kwamen er reacties van omwonenden die ons op het hart drukten de pictogrammen te blijven gebruiken,” vertelt programmamanager van het Odensehuis Amsterdam Zuid Margo Langedijk. Inmiddels heeft het Odensehuis Utrecht de route overgenomen en wordt er in Den Haag mee geëxperimenteerd.

Definitief en duurzaam
Met de resultaten uit het onderzoek en de positieve respons uit de buurt vroeg het Odensehuis het stadsdeel Amsterdam-Zuid de route ‘definitief en duurzaam’ te maken. Dat verzoek werd ingewilligd; het stadsdeel financiert speciale tegels waarin de pictogrammen worden ‘ingebakken’. Deze zijn momenteel in de maak en worden zo snel mogelijk gelegd.

Workshops
Als het aan het Odensehuis ligt, volgen er binnenkort nog meer routes voor mensen met beginnende dementie in Amsterdam-Zuid, bijvoorbeeld naar de bus en de tram. Ook gaat het Odensehuis met de stichting ‘Samen dementievriendelijk’ van start met workshops voor ondernemers in de buurt, waarin aan bod komt hoe de winkel ‘dementievriendelijk’ gemaakt kan worden.

Meer informatie over de pictogramroutes en workshops is verkrijgbaar bij het Odensehuis, vestiging Amsterdam-Zuid .

Ook een initiatief genomen of gezien waarbij pictogrammen een belangrijke rol spelen? Laat het ons weten via
mijnverhaal@pictogenda.nl.