Algemene voorwaarden

Alle Pictogenda-producten zijn uitgaven van Prelum Uitgevers B.V. Bekijk de algemene voorwaarden van Prelum, klik hier.

Algemene voorwaarden Pictogenda-producten

Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als er sprake is van een abonnement op Pictogendaproducten. Ze vormen één geheel met de algemene voorwaarden van Prelum Uitgevers B.V., hierboven terug te vinden.

Artikel 1. – Abonnementsvormen De Pictogenda kent drie abonnementsvormen voor de Nederlandstalige producten, die allemaal eens per jaar verschijnen: 1. Abonnement op de Pictogenda compleet 2. Abonnement op de Pictogenda-vulling 3. Abonnement op de Pictogenda-Kalender.

Artikel 2. – Voordelen De voordelen van het abonnement voor de abonnementhouder zijn 10 procent korting op de verkoopprijs per jaareditie van het product waarvoor het abonnement is afgesloten en geen verzendkosten van het betreffende product binnen Nederland en België. De abonnee krijgt het product waar de abonneehouder een abonnement op heeft automatisch toegezonden.

Artikel 3. – Voorwaarden Een abonnement wordt aangegaan voor ten minste twee edities. Daarbij kan als abonnementhouder alleen een consument worden geaccepteerd, niet een administratieve tussenpersoon of een boekhandel.

Artikel 4. – Opzegtermijn Opzeggen van het abonnement is mogelijk vóór 1 augustus in het jaar dat de nieuwe editie verschijnt. Deze verschijnt regulier in oktober. Deze opzegtermijn is conform de Wet van Dam toegestaan omdat de Pictogenda een uitgave is die minder dan eens per maand verschijnt, nl. eens per jaar.

Artikel 5. – Voorwaarden opzegging Opzeggen is mogelijk als er ten minste twee edities zijn afgenomen, de eerste bij het aangaan van het abonnement plus de volgende jaareditie. In geval van overlijden van de abonnementhouder wordt het abonnement direct beëindigd; in dat geval wordt er geen nieuwe editie en factuur toegezonden als er nog geen twee edities zijn afgenomen.

Artikel 6. – Kortingen Kortingsacties op losse bestellingen en abonnementen zijn geldig gedurende één jaar en van toepassing op één specifieke editie, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Staffelkortingen gelden per editie en worden bepaald op basis van het aantal producten dat per editie in één order wordt afgenomen.