Disclaimer

De uitgever heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbenden op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. Deze zal in online media en in navolgende drukken dergelijke omissies corrigeren.

De auteurs en uitgever zijn uiterst zorgvuldig te werk gegaan. Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van de verschillende Pictogenda-uitgaven besteed is, zal noch de uitgever, noch de auteur aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in de uitgaven zou kunnen voorkomen.